Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
                 -------------------------
OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              Κρανίδι  11/04/2014
                                                                                   Αρ.Πρωτ. 4750
                                                            
                            Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
                                   (Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )
   
Σας προσκαλούμε την 16η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 10.00, σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την «Αντικατάσταση στέγης Καποδιστριακού Ερμιόνης»

ΘΕΜΑ 2ο : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για «Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών μονάδων 2014»

ΘΕΜΑ 3ο : Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Επούλωση λάκκων 2014»

ΘΕΜΑ 4Ο : Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για τις «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων 2014»

ΘΕΜΑ 5Ο : Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Αντικατάσταση στέγης οικίας Κων/νου Δημότση (Έλληνα) – Δωρεά»

ΘΕΜΑ 6Ο : Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για το «Σύστημα ψηφιακής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας Δήμου Ερμιονίδας»

ΘΕΜΑ 7Ο : Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Ερμιονίδας 2014»

ΘΕΜΑ 8Ο : Ψήφιση πιστώσεων


Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής  Επιτροπής

ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου