Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 09/01/2014
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                Αρ. Πρωτοκ.: 215
                                                                               
                                                                                          1η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  του Ν. 3852/10  στις  13 /1/2014 ημέρα   Δευτέρα  ώρα 20:00 για συζήτηση και  λήψη απόφασης  στα αποκλειστικά  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο: Σχετικά με συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» με ενδιάμεσο φορέα
την  ΕΕΤΑΑ.

2ο:  Σχετικά με απόρριψη προσφυγής του Δήμου Ερμιονίδας  από την Δ/νση Νομοθετικού  έργου του ΥΠΕΚΑ για το έργο : «Διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας.

3ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τις παραχωρηθείσες εκτάσεις από την εταιρεία Ειδικού σκοπού 14 ΑΕ.

4ο: Σχετικά με προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων.

5ο : Σχετικά με αίτημα της Τ. Κ. Διδύμων για την παραχώρηση χρήσης του Παλιού Δημοτικού σχολείου στο σύλλογο «φίλων Λαογραφικού Κέντρου».

6ο: Εγγραφή του Δήμου στη dimosnet  για το έτος 2014.

7ο : Εγγραφή του Δήμου στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ για το έτος 2014.

8ο: Έγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και άλλα έντυπα για το έτος 2014.

9ο: Ορισμός επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2014.

10ο: Ορισμός επιτροπής  Πρωτοβάθμιων  Συμβουλίων Κινηματογράφων και θεάτρων για το  έτος 2014.

11ο: Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων  του Δήμου  Ερμιονίδας σύμφωνα με το άρθρο 281   Κ. Δ. Κ. και του άρθρου 72 του Ν.3852/10.

12ο: Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων δημοτικού αθλητικού
Κέντρου Ερμιόνης  «Γεώργιος και Ευαγγγελία Μπουρνάκη».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου