Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Ερμιόνη : 21/01/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 35
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ερμιόνη
Ταχ. Κώδικας : 21051
Πληροφορίες :  Προκοπίου Δήμητρα
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 27543-60218


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2323/95 , του Ν. 3377/05 και της ΚΥΑ Φ.3131/17/96/97  που  διέπουν το υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο και στάσιμο) το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας θα διαθέσει για το έτος 2014 τους χώρους στις  χερσαίες ζώνες λιμένων Ερμιόνης , Πορτοχελίου και εξομοιούμενες ζώνες  Κοιλάδας και Κόστας  για τις αναφερόμενες δραστηριότητες:

Α.ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
1.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Μία θέση με παραδοσιακά προϊόντα (Καλαμπόκι – κάστανο ανάλογα με την εποχή). Ο χώρος βρίσκεται πλησίον του σταθμού ΤΑΧΙ  στο Βόρειο Λιμένα Ερμιόνης .Το ετήσιο ύψος του ανταλλάγματος ορίσθηκε στα 100,00 ευρώ, συν κρατήσεις 6,6 % .
2.ΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Μία θέση για ζωγράφο .Ο Χώρος βρίσκεται στον Νότιο Λιμένα Ερμιόνης.
Το ετήσιο ύψος του ανταλλάγματος ορίσθηκε στα 100,00 ευρώ, συν κρατήσεις 6,6 % .

Β.ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ
1.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Μία θέση με παραδοσιακά προϊόντα (Καλαμπόκι – κάστανο ανάλογα με την εποχή). Ο χώρος βρίσκεται πλησίον της παιδικής χαράς. Το ετήσιο ύψος του ανταλλάγματος ορίσθηκε στα 100,00 ευρώ, συν κρατήσεις 6,6 % .
2.ΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Μία θέση για ζωγράφο .Ο Χώρος βρίσκεται δίπλα στο αντλιοστάσιο.
Το ετήσιο ύψος του ανταλλάγματος ορίσθηκε στα 100,00 ευρώ, συν κρατήσεις 6,6 % .
3.ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Δύο θέσεις για έκθεση βιβλίου. Ο Χώρος  βρίσκεται πλησίον του πλακόστρωτου χώρου πίσω από τα κιόσκια πληροφοριών. Σε περίπτωση που ο χώρος αυτός ζητηθεί από το κενό κατάστημα που υπάρχει σήμερα στον απέναντι δρόμο ιδιοκτησίας κ. Ρομπότη Ιωάννη θα μεταφερθεί στον πλακόστρωτο χώρο απέναντι από το γραφείο του Λιμενικού Ταμείου . Το ετήσιο ύψος του ανταλλάγματος ορίσθηκε στα 623,70 ευρώ.

Γ. ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
1.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Μία θέση με παραδοσιακά προϊόντα (Καλαμπόκι – κάστανο ανάλογα με την εποχή). Ο χώρος βρίσκεται κάτω από το μαγαζί του κ. Μέγα . Το ετήσιο ύψος του ανταλλάγματος ορίσθηκε στα 100,00 ευρώ, συν κρατήσεις 6,6 % .
2.ΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Μία θέση για ζωγράφο .Ο Χώρος βρίσκεται δίπλα από την πλατεία Ηρώου .
Το ετήσιο ύψος του ανταλλάγματος ορίσθηκε στα 100,00 ευρώ, συν κρατήσεις 6,6 % .
3.ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Μία  θέση για έκθεση βιβλίου. Ο Χώρος  βρίσκεται απέναντι από το Λιμενικό Σταθμό Κοιλάδας  . Το ετήσιο ύψος του ανταλλάγματος ορίσθηκε στα 623,70 ευρώ.
4.ΧΕΙΡΙΠΟΙΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΙΔΗ -ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Μία θέση για παραδοσιακά είδη –κοσμήματα. Ο Χώρος βρίσκεται δίπλα από την πλατεία Ηρώου .Το ετήσιο ύψος του ανταλλάγματος ορίσθηκε στα 100,00 ευρώ, συν κρατήσεις 6,6 %.

Δ. ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΚΟΣΤΑΣ
1.ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ
Μία θέση για κινητή καντίνα στη Κόστα  για δύο έτη. Το ετήσιο ύψος του ανταλλάγματος ορίσθηκε στα 2.500,00 ευρώ, συν κρατήσεις 6,6 % .
Η κινητή καντίνα θα πληροί τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

Ε.   Όλες οι άδειες που θα δοθούν είναι προσωπικές και δεν θα επινοικιάζονται.
ΣΤ. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από ενδιαφερόμενο που είναι οφειλέτης του Δ.Λ.Τ.Ε. , η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή και ο ενδιαφερόμενος θα αποκλείεται από την διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας(Πρώην Δημαρχείο Ερμιόνης)αίτηση με τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά έως 31/01/2014.Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Λ.Τ.Ε.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου