Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κρανίδι: 14/01/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                             Αρ.Πρ.: 429

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αρ. 05

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας


αφού έλαβε υπόψη:
-        το άρθρο 74 παρ. 1 του Ν.3852/10 σύμφωνα με την οποία ο Δήμαρχος έχει τη δυνατότητα να ορίσει Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
-        την απόφαση Δημάρχου με αριθ.πρωτ.108/4-1-2013 περί ορισμού Αντιδημάρχου.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ερμιονίδας τον Αντιδήμαρχο κ.Τσαμαδό Ιωάννη, ο οποίος θα ασκήσει τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 
Η παρούσα απόφαση είναι αναρτητέα στην διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
          


                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΑΜΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου