Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΕρμιονίδαςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κρανίδι,  31/01/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                               Αρ. Πρωτοκ. 1213
    
                                                                                       
                                                      4η Συνεδρίαση                                                                                                                                
                                                                                                                                    
ΠΡΟΣ
Τ…ν κ.………………………………………………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 04/02/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :


1ο ΘΕΜΑ : Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ερμιονίδας οικονομικού έτους 2013.

2ο ΘΕΜΑ : Τακτοποίηση λογιστικών εγγραφών.

3ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εισόδου - εξόδου ιδιοκτησίας  κ..Ι. Δαγρέ στη θέση «Ασπρόχωμα» της Δ.Κ. Ερμιόνης.

4ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εισόδου - εξόδου  ιδιοκτησίας  «κ..Ι. Δαγρέ  & σία Ε.Ε» στη θέση «Πλάτωμα» Λουκαϊτίου.

5ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εισόδου - εξόδου  ιδιοκτησίας κ. Σταυρόπουλου  στη θέση «Σταυρός» της Τ.Κ. Διδύμων.

6ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Δ Φούρνων έτους 2010».

7ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής του έργου : «Διαμόρφωση κεντρικού οδού της   Δ.Δ Φούρνων έτους 2010»

8ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής & οριστικής   του έργου: «Οδοποιία Δήμου Κρανιδίου έτους 2010»

9ο ΘΕΜΑ : Αίτηση της εταιρείας «ARISTO DEVELOPERS» για τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης

10ο ΘΕΜΑ : Σχετικά με την διαχείριση των Σφαγείων του Δήμου μας


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου