Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κρανίδι,  21/01/2013
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                            Αρ. Πρωτοκ. 730
    
                                                                                       
                                                  3η Συνεδρίαση                                                                                                                                
                                                                                                                                    
ΠΡΟΣ
Τ…ν κ.………………………………………………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 25/01/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :


1ο ΘΕΜΑ : Σχετικά με διαγωνισμό για την ανάθεση εργασιών  τμήματος του τομέα καθαριότητας στον Δήμο Ερμιονίδας.

2ο ΘΕΜΑ : Σχετικά με τη κατάρτιση όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση ανακυκλώσιμων υλικών στον Δήμο Ερμιονίδας.

3ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ισολογισμού  του 2011 της Κοινωφελούς επιχείρησης Αθλητισμού & Περιβάλλοντος  του Δήμου Ερμιονίδας.

4ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μέλους επιτροπής για την χορήγηση βεβαιώσεων στους πωλητές λαϊκών αγορών.

5οΘΕΜΑ : Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης αποτελεσμάτων και απευθείας ανάθεση προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013.

6ο ΘΕΜΑ :. Ορισμός μελών  της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος  2013  Π.Δ/28/80 για το έτος 2013.

7ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών  της επιτροπής προμηθειών για το έτος 2013. 

8ο ΘΕΜΑ : Σχετικά  με παράταση της προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ    Δήμου Ερμιονίδας & ΟΑΕΔ.

9ο ΘΕΜΑ : . Σχετικά  με την ενοικίαση  του δημοτικού ακινήτου  «ΜΥΛΟΣ»  στην θέση «ΚΡΟΘΙ».

10ο ΘΕΜΑ : Σχετικά με την διαχείριση των Σφαγείων του Δήμου μας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου