Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 28/03/2014
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                Αρ. Πρωτοκ.: 4148
                                                                               
                                                                                          7η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ                                                                                                    
Τ…ν   κ.  ……………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  ΔΗΜΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 την 1η/4/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για συνεδρίαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο: Έγκριση αιτήματος παράτασης εκτέλεσης εργασιών «αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων έτους 2013».
 
2ο: Έγκριση αιτήματος παράτασης του έργου : «βελτίωσης βατότητας βοσκοτόπων έτους 2013».

3ο: Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο : «κατασκευή πεζογέφυρας Ηλιοκάστρου».

4ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου:  «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων οδών πλατειών έτους 2010».

5ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επικαιροποίηση  μελέτης οδοποιίας Δήμου Ερμιονίδας έτους 2011».

6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή μανδρότοιχου νεκροταφείου Διδύμων έτους 2011».

7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργο: «Συντήρηση γηπέδου Διδύμων Δήμου Κρανιδίου έτους 2009».

8ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής του έργου: «Ασφαλτροστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις  Ερμιόνης και  Ηλιοκάστρου έτους 2010».

9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής του έργου: «Επισκευές δημοτικών κτιρίων 2011».

10ο: Παραλαβή τεχνικής μελέτης περιβαλλοντικής  αποκατάστασης για τους ΧΑΔΑ  «ΡΟΡΟ της Τ. Κ. Θερμησίας και ΚΡΟΘΙ της Δ.Κ. Ερμιόνης».

11ο: Σχετικά με προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ερμιονίδας και των Ν.Π.Δ.Δ (χρονική περίοδος 2014-2015 ) προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

12ο:  Σχετικά με μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ της Φυλής.
13ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Εξειδικευμένες επεμβάσεις  με ειδικά μηχανήματα στο χλοοτάπητα του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Κρανιδίου».

14ο : Σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού.

15ο : Σχετικά με αγορά βιβλίου  με τίτλο  «Η Αργολίδα»  οι εκκλησίες και τα μοναστήρια της».

16ο : Σχετικά με έγκριση  με α. α 46/2014 απόφασης  του Δ. Σ του Ν. Π. Δ. Δ  Κοινωνικής Πρόνοιας Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Παιδείας.

17ο:  Σχετικά με παραχώρηση δημοτικών κτιρίων για τη στέγαση υπηρεσιών του λιμενικού σώματος.

18ο: Σχετικά με αίτημα σπουδαστή για υλοποίηση πρακτικής άσκησης.
  
19ο: Σχετικά με διοργάνωση αθλητικού καλοκαιρινού τουρνουά  στο Δήμο μας.

20ο: Σχετικά με διαγραφές  χρεών.

21ο: Σχετικά με αξιώσεις επιστροφής  αχρεωστήτως  καταβληθέντων.

22ο: Σχετικά με αίτημα  για επιστημονική διερεύνηση περιβαντολλογικών επιπτώσεων  στην Τ.Κ Διδύμων από τον καθηγητή κ. Α.Κελεπερτζής του τμήματος γεωλογίας και περιβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών.

23ο: Σχετικά με παραχώρηση δημοτικού κτιρίου στη Φιλαρμονική του Δήμου Ερμιονίδας.

24ο: Έγκριση απόφασης υπ΄αριθμ. 34/2014 περί τροποποίησης προϋπολογισμού του λιμενικού Ταμείου  Ερμιονίδας.

25ο: Έγκριση απόφασης με α.α 11/2014 της Δ.Κ. Ερμιόνης σχετικά με παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για την τοποθέτηση της ρωμαϊκής σαρκοφάγου


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου