Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
                 -------------------------
OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              Κρανίδι, 13/02/2014
                                                                                    Αρ. Πρωτ : 2088
                                                            

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )
   
Σας προσκαλούμε την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Ψήφιση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμοί δικηγόρων.

ΘΕΜΑ 3ο : Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ενοικίαση των Δημοτικών Σφαγείων.

ΘΕΜΑ 4o: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την Μίσθωση κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας δόμησης του Δ. Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ 5ο: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διάθεση κτιρίου στέγασης της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ 6ο: Ενοικίαση ακινήτου πλησίον του εργοστασίου του Βιολογικού καθαρισμού.

ΘΕΜΑ 7ο: Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ερμιονίδας και των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου, ετών 2014- 2015».Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής  Επιτροπής


ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου