Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                    

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΕΡΜΙΟΝΗ    11/02/2014
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                             Αριθ. Πρωτ.:  124
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                                              2η  Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.


ΠΡΟΣ
T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010 του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης την 17η  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του  έτους  2014,  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα  19:30 για συζήτηση  και  λήψη  απόφασης   επί  των κάτωθι θεμάτων:

1.       «Λήψη απόφασης για την προσφυγή στο Σ.τΕ. κατά της υπαγωγής της λιμενικής υποδομής (προβλήτας) στη θέση Μετόχι Θερμησίας του Νομού Αργολίδας στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας».
2.  «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης  της εταιρείας Α.ΠΙΚΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Πορτοχελίου  για το έτος 2014».
3.  «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης  της κας Φασιλή  Αναστασίας του Παντελή  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης ζώνης  λιμένος Κοιλάδας  για το έτος 2014».
4.      «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης  της κας  Μπασιμακοπούλου Ευαγγελίας του Παναγιώτη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης ζώνης λιμένος Κοιλάδας για το έτος 2014».
5.        «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 46 του του  Ε.Κ.Π. -Ο.Τ.Α. για το έτος 2014».
6.        «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών (για κάθε προμήθεια )της παρ.1&2  του 28 άρθρου  του  Ε.Κ.Π. -Ο.Τ.Α. για το έτος 2014».

Σε περίπτωση απουσία σας, παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας ή  στο τηλέφωνο 2754360218.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου