Κυριακή 11 Μαΐου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΕΡΜΙΟΝΗ, 09/05/2014
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                         Αριθ. Πρωτ.: 349
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                                  7η  Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.


ΠΡΟΣ
T..ν   κ …………………………………………….Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67  του Ν. 3852/2010 του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  την  15η   ΜΑΙΟΥ  του έτους  2014,  ημέρα   Πέμπτη   και ώρα  14:30 για συζήτηση  και  λήψη  απόφασης   επί  των κάτωθι θεμάτων:

1.      «Ορισμός δικηγόρου».
2.       «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης  της εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΗΜΑΡΑΚΗ Ο.Ε.  για  παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαία ζώνης  λιμένος    Ερμιόνης   για το  έτος 2014».
3.      «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Ψαθά Ιωάννη του Νικήτα  για  παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαία ζώνης  λιμένος    Ερμιόνης   για το  έτος 2014».
4.      «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης  του κ. Σαρρή  Κοσμά του Μερκουρίου  για  παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαία ζώνης  λιμένος    Ερμιόνης   για το  έτος 2014».

Σε  περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας ή  στο τηλέφωνο 2754360218.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου