Τρίτη 8 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


                

                       

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΕΡΜΙΟΝΗ    04/04/2014
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                             Αριθ. Πρωτ.:  274
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                
                                                                                              5η  Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.


ΠΡΟΣ
T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67  του Ν. 3852/2010   του Διοικητικού  Συμβουλίου, στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  την  8η   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  του  έτους  2014,  ημέρα   Τρίτη    και ώρα    18:30  για συζήτηση  και  λήψη  απόφασης   επί  των κάτωθι θεμάτων:

  1. «Παραλαβή μελέτης “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ  
        ΝΟΤΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗ”»
  1. «Έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ  
              ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ ΑΠΟ
              ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Φ ΕΩΣ Ω” ».
  1. «Καθορισμός τιμήματος διάθεσης νερού και ρεύματος στα σκάφη» .
  2. «Λήψη απόφασης επί της υπ. αριθμ. 10/2014 απόφασης Δημοτικής Κοινότητας
        Ερμιόνης».
  1. «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης  του κ. Παπαδία Νικολάου του Παναγιώτη   για
       παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαία ζώνης  λιμένος  
             Πορτοχελίου  για το  έτος 2014».
  1. «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης  του κ. Παπαδία Νικολάου του Παναγιώτη   για
       παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαία ζώνης  λιμένος  
Πορτοχελίου  για το  έτος 2014 »
     7.    «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης  της κας Παριανού Αικατερίνης του Κων/νου για   
       παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαία ζώνης  λιμένος  
             Πορτοχελίου  για το  έτος 2014 »
8.  «Λήψη απόφασης  επί της αίτησης  της εταιρείας Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – Χ.
       ΚΥΠΡΑΙΟΥ  Ο.Ε. για  παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαία
       ζώνης  λιμένος   Πορτοχελίου  για το  έτος 2014 »
9. « Λήψη απόφασης  επί της αίτησης  της εταιρείας Ε. ΠΕΡΑΚΗΣ –Α. ΜΠΑΖΟΣ Ο.Ε.
       για  παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαία  ζώνης  λιμένος               Πορτοχελίου  για το  έτος 2014»
10.«Λήψη απόφασης  επί της αίτησης  του κ. Μάριου Δημητρίου για  παραχώρηση ιδιαίτερου   δικαιώματος χρήσης χώρου εξομοιούμενης ζώνης  λιμένος   Πορτοχελίου  για το  έτος  2014»
11. «Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την αυτοψία κρηπιδωμάτων»

 Σε  περίπτωση απουσίας σας , παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας ή  στο τηλέφωνο 2754360218 .


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου